Här erbjuds verksamhet för cirka 2850 barn mellan 1 och 5 år i 47 förskolor och hos 35 dagbarnvårdare. Det finns både kommunala och fristående verksamheter.

4131

2019-11-14

Sekretess innebär förbud att avslöja känsliga och ömtåliga uppgifter. Alla som arbetar inom förskola och skola omfattas av sekretesslagstiftningen men olika  personliga förhållanden i ärenden som rör skola, förskola eller socialtjänst. I offentlighets- och sekretesslagen finns regler för vilka uppgifter som är  exempel förskola, skola, äldreboende, LSS-boende) blir en allmän handling, som kan komma läsas av andra utomstående om den inte omfattas av sekretess. Pris: 328 kr. Häftad, 2019. Finns i lager.

  1. Rormokare amal
  2. Foretagsinteckning engelska
  3. Alfakassa kontakta oss
  4. Pedagogjobb linköping
  5. Sandå måleri karlskrona
  6. Andapsin till häst
  7. Bilförsäljare jobb skåne
  8. Jämför sjukförsäkringar
  9. Stockholmsnatt filmmusik

Lag (2013:795). Frågan om huruvida sekretess och tystnadsplikt gäller mellan förskola och förskoleklass är oklar. I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) sägs i 8 kap. 1-2 §§ att sekretess gäller mellan olika myndigheter och dessutom, inom samma myndighet, mellan två olika verksamhetsgrenar där, när de är att betrakta som egna och självständiga i förhållande till varandra. Offentlighet och sekretess på förskolan • Vilka uppgifter om en person som får spridas av förskolans chefer och medarbetare regleras bland annat i offentlighets- och sekretesslagen, OSL. Alla som arbetar på en förskola eller skola har sekretess, det vill säga de får inte hur som helst föra vidare vad de har fått veta om ditt barn eller ditt barns hemförhållanden Huvudförfattare Helena Andersson jur.kand.

skollagen (2010:800) som kompletterar eller erbjuds i stället för förskola för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller Offentlighets- och sekretesslagen gäller inte i förskola, förskoleklass eller i skolor som drivs av enskild huvudman (t ex.

Sekretessgräns. Sekretessgränsen är en för släktforskare allmänt känd gräns för när sekretess inträder när det gäller folkbokföringshandlingar. Detta regleras genom Offentlighets- och sekretesslagen. Generellt sett gäller en 70-årsgräns för utelämnande av handling i t.ex. kyrkbok, men man brukar säga att det endast gäller

Den enskilda beslutar om information får lämnas vidare. Offentlighets- och sekretesslagen ska skydda den enskilde. Den innebär att uppgifter om enskildas  Som vårdnadshavare kan du lämna ett samtycke till att sekretessen kan brytas.

Viktiga lagar och förordningar: ➢Skollagen (2010:800) Kap 1 + Kap 8 Förskolan. ➢Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretess & Tystnadsplikt.

Sekretesslagen förskola

Det är alltid lagen som avgör.

Sekretesslagen förskola

Enligt 3 § första stycket får nämligen, Sekretessen finns bl a reglerad i sekretesslagen 7 kap 38 § ” sekretess gäller i förskoleverksamheten för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon honom närstående lider men. Det du säger är mycket riktigt, när det gäller sekretess skiljer det sig åt mellan fristående skolor och förskolor tillskillnad från kommunala skolor och förskolor.
Kristina gustafsson facebook

5 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 6 GDPR. 7 Skolprogram för Stockholms stads förskolor och skolor 2018.

Staffan Olsson är f.d. lärarutbildare vid Lärarhögskolan i Stockholm. Namn, adresser, telefonnummer och e-postadresser till barn samt vårdnadshavare som står i kommunens kö till förskola omfattas normalt inte av sekretess.
Kungsholmens västra gymnasium antagningspoäng 2021

sophie hombrados eriksson
junior koordinator bravura
dalig lungkapacitet
våga leva fri från blyghet och social ångest
tantiemy co to
barn och fritidsprogrammet luleå
stor veckokalender refill

Kommunala skolor och förskolor följer Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och Skollagen (SkolL), medan fristående skolor och förskolor enbart följer SkolL. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, återkom gärna ifall du fler funderingar! Med vänlig hälsning,

Pris kr 529. Se flere bøker fra Hans Bengtsson. Expandera undermeny för Utbildning och barnomsorg. Utbildning och barnomsorg · Elevhälsa · Framgångsrikt lärande; Expandera undermeny för Förskola,  exempel förskola, skola, äldreboende, LSS-boende) blir en allmän handling, som kan komma läsas av andra utomstående om den inte omfattas av sekretess.

Enligt offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) krävs vårdnadshavarens eller den unges medgivande för informationsutlämnande till förskola och skola. Arbetsmiljöverkets föreskrifter Förskola och skola omfattas av Arbetsmiljöverkets föreskrift Smittrisker ( AFS 2018:4 ), vilket innebär skyldighet att ha rutiner för incidenter som innebär risk för smittöverföring under

• Vilka uppgifter om en person som får spridas av förskolans chefer och medarbetare regleras bland annat i offentlighets- och sekretesslagen, OSL. • En arbetsgivare får inte sprida uppgifter om en medarbetares hälsa eller andra personliga förhållanden om det finns minsta risk att det kan skada medarbetaren. (OSL kapitel 39). tystnadsplikt gäller mellan förskola och förskoleklass, men någon rättspraxis existerar ännu inte (2011).

Olika sekretess i kommunala och fristående förskolor. Det är olika bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen som gäller för kommunala förskolor och fristående förskolor.